Wat levert het op?

 • Preventief coachen is een prima manier om ziekteverzuim te voorkomen. Als iemand zijn inzicht vergroot in de eigen denkprocessen, in zijn gedrag en in zijn gevoel, leren mensen de verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes.
 • Het emotioneel welzijn wordt hierdoor vergroot en mensen komen weer in balans. Door de groeiende zelfreflectie vergroten gecoachte mensen hun zelfvertrouwen en dat leidt tot intrinsieke zelfsturing.
 • Talenten van mensen ontwikkelen sneller als ze gecoacht worden of ze raken opnieuw gemotiveerd.
 • Door te coachen worden mensen bewust dat iedereen zijn eigen wereldbeeld hanteert en daardoor accepteert men elkaars anderszijn en oordeelt men minder. Dit heeft een positief gevolg voor het verbeteren van verhoudingen.
 • Omdat onbewuste leerprocessen en mogelijkheden bewust worden gemaakt, vindt er integratie plaats op alle levensgebieden, met name in het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Mensen gaan zich beter voelen en hebben meer plezier in hun werk.
 • De coaching aan startende leraren zorgt voor overzicht en zelfvertrouwen. Aan ervaren leraren kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren bij actviteiten en processen waar men tegenaan loopt.

 

Meer informatie?
Neem gerust contact met mij op voor meer informatie en/of vragen.

 

Terug naar coaching

Coaching van volwassenen

Voor de een is het heel duidelijk wat hij anders zou willen, voor een ander is er een vaag gevoel van niet lekker in zijn vel zitten of een gevoel van ontevredenheid. Ook moeheid of het gevoel de eigen capaciteiten of creativiteit niet genoeg te kunnen benutten zijn in de praktijk aanleiding tot het zoeken naar een coach.

Een intake levert voor de gecoachte vaak al een helderder beeld op en is uitgangspunt voor de volgende sessies. Ik geef enkele mogelijkheden:

 • Intrapersoonlijke conflicten: conflicten die zich binnen een persoon afspelen leer je oplossen. Dit kan zich voordoen als je aan de ene kant graag een andere baan wil en aan de andere kant blij bent met de zekerheid die je nu hebt.
 • Als je bijvoorbeeld erg opziet tegen het geven van presentaties hanteer je wellicht een strategie die daarbij een onprettig gevoel oplevert; je kunt een strategie wijzigen.
 • Bij interpersoonlijke conflicten, dat wil zeggen, wanneer je een conflict hebt met iemand die andere behoeften heeft dan jij en waaraan niet tegelijkertijd kan worden voldaan, kan door een bepaalde interventie inzicht en daardoor verandering ontstaan.
 • Gemoedstoestanden kunnen veranderd worden met ankers. Stel dat je een moeilijke beslissing moet nemen of telkens overmand raakt door vervelende gedachten, dan is het mogelijk jezelf in de juiste gemoedstoestand te brengen door een gezet anker te activeren.
 • Een gevoel van huidige onzekerheid kan zijn oorsprong hebben in het verleden: stel dat iemand tegen je zei, toen je 4 was, dat je nooit een echte voetballer zou worden. Door langs je tijdlijn terug te reizen, ben je in staat negatieve emoties en beslissingen gemakkelijker vrij te maken en los te laten.

Hoe werkt het praktisch?

Als je individueel gecoacht wilt worden neem je contact met me op. Dat kan telefonisch 06-12237232 of per mail. Informeer naar de prijs door nog in omloop zijnde folders.

Het individuele coachtraject zal in de meeste situaties, afhankelijk van het ingebrachte, gaan om 5 tot 8  bijeenkomsten. Een sessie duurt 1 uur waarvan een deel bestaat uit een gesprek en een deel interventie zal zijn. Iedere sessie kost € 40,-

Alles wat besproken wordt, is vertrouwelijk. Als blijkt dat er onderwerpen aan de orde komen die thuis horen op de plaats van een huisarts, psychiater,  of vertrouwenspersoon, dan adviseer ik je met hen contact op te nemen.

TOP