Coaching Wijchen

Homberg 1801
6601 ZJ Wijchen

Telefoon: 0612237232
E-mail: info@coachingwijchen.nl

 

K.v.K.nummer: 51288141

 

Disclaimer

De website .coachingwijchen.nl en de meeste onderdelen (tekst en foto's) zijn eigendom van Coaching Wijchen. 

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coaching Wijchen.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Coaching Wijchen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Coaching Wijchen is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. 

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.disk.nl zijn geen eigendom van Coaching Wijchen. Coaching Wijchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Coaching Wijchen worden onderhouden.