Uit onzekerheid

  • kan iemand situaties vermijden. Niet meer naar een feest gaan, omdat dat eng is.
  • kan een jong volwassene meelopen om erbij te horen en zo de opmerkingen van de leiders ontlopen.
  • kan iemand zijn mond houden uit angst dat de ander hem uitlacht of negatief reageert op woorden. 

 

Terug naar Over Maria

Visie

Als je zelfbeeld helder is heb je een goede analyse van jezelf in kaart gebracht. Dan weet je waar je tegen aan kunt lopen, waar je tevreden en gelukkig over bent en ook wat je anders zou willen. Je hebt dan een helder beeld over je eigen vaardigheden en je (on)mogelijkheden, je kent je temperament, je weet waarop je reageert, je kent de rol van je verleden. Je weet hoe je voelt en denkt. Je kijkt met respect en zonder oordelen naar jezelf en de ander.

Bij een negatief zelfbeeld denk je negatief over jezelf. Je vindt jezelf niet goed genoeg, je bent bang dat de ander over jou zal zeggen dat je iets verkeerd doet. Je laat jezelf negatief beïnvloeden door opmerkingen van anderen. Je hebt het gevoel dat een compliment van de ander erg belangrijk is voor je. Als je vroeger dacht uitgelachen te worden op een podium, kan het gevoel blijven dat als jij je mond open doet mensen er om zouden kunnen lachen. Als je denkt dat je verlegen bent, durf je je mond niet open te doen. En omgekeerd werkt het ook: je durft je mond niet open te doen en je wordt bevestigd dat je verlegen bent. Zo hou je het beeld zelf in stand.

Bij een positief zelfbeeld vertrouw je op je mogelijkheden en ga je op zoek naar andere mogelijkheden als iets niet werkt. Je legt een vervelende gebeurtenis vlot naast je neer en een teleurstelling wordt gezien als leermoment. Je laat het niet beladen bij je binnenkomen. Je laat je stemming niet bepalen door negatieve omstandigheden of negatieve opmerkingen. Je bent in staat gevoelens van boosheid en verdriet en angst er te laten zijn, ze te bekijken en een plaats te geven. Je weet wat je wilt en benut je talenten en bent tevreden over jezelf. Met een positief zelfbeeld kijk je vanuit zelfvertrouwen naar jezelf en naar de wereld. Je gelooft in en vertrouwt op jezelf.

Het is zinvol rekening te houden met wat de ander vindt; hoe past je eigen beeld daarbij en wat is er aan de hand als er een verschil in optreedt? In bepaalde situaties kun je je heel anders voelen en je ook anders gedragen. Op je werk, bij je familie, in een nieuwe situatie kun je anders zijn. Ben je je dat bewust? Wil je dat ook? Wil je dat veranderen? Hoe je over jezelf denkt, bepaalt wat je wel of niet doet.
Als iemand steeds tegen je zegt dat je stom bent of dat je niet technisch bent, dan geloof je dat op den duur. Daardoor ontstaat onzekerheid over jezelf en je eigenwaarde daalt. Je gaat aan jezelf twijfelen als je met te weinig respect benaderd wordt. Hoe groter de onzekerheid is, des te meer ontstaat de behoefte om balans te vinden.

 

NLP (neurolinguistisch programmeren) is een methodologie die iemands denkwijze onderzoekt en die concrete gedragsveranderingen mogelijk maakt door het toepassen van interventies. De NLP-coach heeft een aantal technieken dat mensen helpt om onbewuste processen bewust te maken. NLP werkt veel met ankers die geplaatst worden op hulpbronnen om hindernissen te overwinnen.

Individuele familieopstelling
Bij het individueel werk met opstellingen wordt de onderliggende dynamiek zichtbaar, waardoor bewustzijn ontstaat  en men de keuze kan maken om de balans en de rangorde te herstellen ten aanzien van de eigen plek.

TOP